Dịch vụ cung cấp hơi nước và nước làm lạnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu trong quá trình sản xuất, điều hòa không khí, giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành của doanh nghiệp.