Thiết kế và thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC), hệ thống lạnh công nghiệp, phòng sạch, hệ thống xử lý không khí,… phù hợp với các yêu cầu về môi trường và công nghệ, giảm thiểu chi phí vận hành và bảo dưỡng.