Thi công hệ thống HVAC, cấp thoát nước, PCCC, hệ thống điện, các hệ thống phụ trợ cho quá trình sản xuất như hệ thống hơi, khí nén,… Đảm bảo chất lượng và tuổi thọ công trình, quá trình sử dụng và bảo dưỡng thuận tiện, đem lại sự tiện nghi và thoải mái.