Giảm chi phí sử dụng năng lượng: tiết kiệm năng lượng là cách dễ dàng nhất, dễ sử dụng và hiệu quả nhất cho các hộ gia đình tiết kiệm được tiền bạcvề chi phí năng lượng sử dụng trong gia đình cũng như là chi phí đi lại.

 

Cải thiện độ cạnh tranh trong thương mại: Chi phí năng lượng ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh. Những doanh nghiệp có thể điều chỉnh lượng tiêu thụ năng lượng của họ trong các chi phí làm ấm, sử dụng điện hay chi phí vận chuyển đều có một lợi thế riêng trên thương trường so với những doanh nghiệp khác.

 

Tăng khả năng xuất khẩu năng lượng: Xuất khẩu năng lượng là một hoạt động quan trọng và mang lại nhiều lợi nhuận về kinh tế. Bằng việc sử dụng năng lượng một cách khôn ngoan, sẽ có thêm nhiều nguồn năng lượng cho những nhà xuất khẩu năng lượng đưa ra thị trường toàn cầu và tăng lợi nhuận tổng thể góp phần vào việc xây dựng đất nước.

 

Giảm ô nhiễm không khí: Tiết kiệm năng lượng có thể giảm lượng khí thải có hại ra môi trường từ những nhiên liệu như dầu hoặc củi đốt. Cũng như là giảm lượng khí thải có tác dụng không tốt đến trái đất nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nói riêng.

Tin tức khác